İletişim Formuyla İşlenen Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metni


   Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla MARPOL PARLATICI SAN.TİC.A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

   İnternet sitemizdeki iletişim formu aracılığıyla ad soyadınız, telefon numaralarınız, e-mail adresiniz ve gönderdiğiniz mesajınız otomatik yollarla işlenmektedir.

   İnternet sitemizdeki iletişim formu aracılığıyla paylaştığınız kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve başvuruda bulunduğunuz konu hakkında sizinle iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

   Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

   Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlara aktarılabilecektir.

   Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Plastikciler Organize Sanayi Bolgesi, Atatürk Blv. No:37, 41400 İnönü Gebze Plastikçiler Osb/Gebze/Kocaeli adresine yazılı olarak gönderebilir veya ik@marpol.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.